CENNIKI

KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

Dobór Systemu Klimatyzacji Precyzyjnej związany jest ściśle z możliwościami obiektu, w którym rozwijana jest infrastruktura IT, jak i samym kierunkiem jej rozwoju. Dlatego też bardzo ważnym jest precyzyjne określenie się Inwestora o planach rozbudowy Infrastruktury IT oraz określenie stopnia zabezpieczenia jej funkcjonalności . Dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji od Klienta można przystąpić do doboru właściwego Systemu Klimatyzacji Precyzyjnej, tzn.:

 • Dobrać odpowiednią technologię chłodzenia (bezpośrednie odparowanie, woda lodowa, czy też system dwuczynnikowy);
 • Określić sposób dystrybucji chłodu w pomieszczeniu technologicznym (nawiew pod podłogę techniczną, nawiew od góry, nawiew wyporowy czy też od frontu szafy chłodniczej);
 • Odpowiednio skonfigurować urządzenie klimatyzacyjne, tak aby spełniało wymagania odnośnie utrzymywania parametrów powietrza w pomieszczeniu technicznym (temperatura/wilgotność);
 • Zapewnić oczekiwany przez Klienta stopień funkcjonalności Systemu IT , a przy tym zoptymalizować koszty wdrożenia Systemu;

Jeżeli jesteście Państwo na etapie budowy Infrastruktury IT lub też macie potrzeby zmodernizowania istniejących Systemów – chcąc uzyskać wycenę kosztów budowy Systemu Klimatyzacji – zapraszamy do kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail czy formularz zgłoszeniowy.

Gwarantujemy szybką i kompetentną obsługę.

KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KLIMATYZACJA KOMFORTU

Zakres Ofertowy dotyczący klimatyzacji komfortu to dobór właściwego modelu klimatyzatora, tak aby spełnił oczekiwane warunki komfortu Użytkownika lokalu oraz określenie kosztów montażu i uruchomienia jednostek. Kierując się znaną zapotrzebowaną mocą chłodniczą możecie Państwo z załączonego katalogu/cennika wybrać właściwy model klimatyzatora i poprzez kontakt z nami uzgodnić szczegóły oferty cenowej i dostawy. Koszt montażu i uruchomienia szacujemy po zapoznaniu się z warunkami instalacyjnymi na obiekcie.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail czy formularz zgłoszeniowy.

Gwarantujemy szybką i kompetentną obsługę.

Systemy SPLIT/MULTI SPLIT
Systemy Wody Lodowej CLINT
Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Systemy Klimatyzacji Precyzyjnej Montair
Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Klimatyzacji i Ogrzewania VRV Airstage
Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Systemy Klimatyzacji VRF VR-II Airstage z odzyskiem ciepła
Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Kompaktowe Centrale z odzyskiem ciepła
Skorzystaj z formularza kontaktowego.
KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

AGREGATY WODY LODOWEJ

Dobór odpowiedniego Agregatu Wody Lodowej wymaga doprecyzowania szeregu parametrów technicznych:

 • określenia aplikacji dedykowanej;
 • podania wydajności chłodniczej;
 • podania parametrów wody lodowej;
 • skonfigurowania Agregatu dla potrzeb Systemu – typ chłodzenia /z lub bez opcji –Freecooling;
 • dobrania właściwego zestawu hydraulicznego;
 • dobrania automatyki sterującej, przyrządów bezpieczeństwa i kontroli;
 • przystosowania Agregatu do Monitoringu;

Aby zapewnić bezawaryjną pracę agregatu i instalacji wody lodowej bardzo istotnym czynnikiem jest wykonanie rzetelnego projektu i zapewnienie należytych warunków eksploatacji. Agregat winien być dobrany stosownie do występujących obciążeń chłodniczych. Dysponujemy fachową wiedzą z zakresu zastosowań agregatów wody lodowej w Systemach Klimatyzacji Precyzyjnej, Klimatyzacji Komfortu oraz w zastosowaniach przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym poprzez telefon, e-mail czy formularz zgłoszeniowy.

Gwarantujemy szybką i kompetentną obsługę.

KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

SYSTEMY UPS

Dobór i wycena odpowiedniego urządzenia Systemu Gwarantowanego Zasilania UPS wymaga każdorazowo uszczegółowienia, stąd jeżeli jesteście Państwo na etapie podejmowania decyzji o wyborze systemu zasilania zapraszamy do kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail czy formularz zgłoszeniowy.

Gwarantujemy szybką i kompetentną obsługę.

KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

USŁUGI
Usługi z zakresu:
 • Doradztwo Techniczne/Projekt;
 • Montaż i uruchomienie Systemu;
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
 • Przeglądy Techniczne;
 • Opieka Serwisowa, naprawy;

Elementem poprzedzającym przygotowanie oferty cenowej dla Klienta jest uszczegółowienie zakresu prac co wiąże się z odbyciem wizji lokalnej na obiekcie, zapoznaniem się z Projektem Wykonawczym lub określeniem bazy sprzętowej do serwisowania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail czy formularz zgłoszeniowy.

Gwarantujemy szybką i kompetentną obsługę.

KONTAKT W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości